Webinars וסדנאות בתקשורת עסקית

Webinars וסדנאות באנגלית עסקית

בשל הצורך הגובר של חברות וארגונים בשיפור רמת אנגלית עסקית של מנהלים ועובדים, וכן בשל הזמן הקצר העומד בפניהם בעולם העסקים הדינאמי והתובעני, אנו מפתחים ומעבירים מגוון Webinars וסדנאות בתקשורת עסקית באנגלית. הסדנאות אינטראקטיביות ומשלבות הפעלות כגון סימולציות, משחקי תפקידים, דיונים והדגמות. יתרונן של הסדנאות בהיותן מרוכזות תוך כיסוי הנושא הנבחר באופן ממוקד וממצה.

היצע Webinars וסדנאות

יש לציין שרשימת Webinars והסדנאות המופיעות מטה מהווות דוגמא ראשונית. כל סדנא נבנית לאחר היכרות הדדית ובהתאמה לצורכי הלקוח, תוך בחירה משותפת של התכנים ומסגרת השעות. כמו כן, נשמח לעמוד לרשותכם בהתאמת הסדנא לצרכיי הארגון וכן לקשר אתכם עם ארגונים שלקחו סדנא דומה על מנת שתכלו לקבל חוות דעת בלתי-אמצעית אודות איכות ההוראה, אפקטיביות הסדנא ורמת השירות.

  • אנגלית עסקית בסביבה בינלאומית
  • תכנון, בנייה והעברת פרזנטציות
  • דקדוק יישומי לדיבור ולכתיבה
  • כתיבה עסקית ותקשורת אפקטיבית במיילים
  • תקשורת בין-תרבותית בעסקים בינלאומיים
  • The English Language as a Gateway to US Culture
  • ניהול פגישות
  • socializing בהקשר העסקי
  • ניהול משא ומתן בזירה הגלובלית

לרקע ומידע נוסף אודות כל אחת  מהסדנאות המובילות שלנו

TriEnglish – מאמנים אותך להצליח… באנגלית!

לייעוץ מקצועי מלאו פרטים