כתיבת מיילים באנגלית עסקית

אתם יודעים בדיוק מה אתם רוצים להגיד,
אתם גם יודעים בדיוק איך להגיד את זה…
אבל באמצעות כתיבת מיילים באנגלית?!

כתיבת מיילים באנגלית הפכה לאמצעי תקשורת יומיומי בחברות וארגונים שעובדים עם לקוחות, ספקים ושותפים מחו"ל. אנו מציעים תוכנית ייעודית וממוקדת במסגרת אישית או קבוצתית, הכוללת למידה וליטוש של מיומנות כתיבת מיילים באנגלית עסקית, לרבות בניית תבנית פורמאלית של מייל באנגלית, לפי הרמה והצרכים הייחודיים של כל לקוח.

התוכנית נותנת דגש על לימוד הבסיס הדקדוקי לכתיבה נכונה, לימוד של מבנה עסקי של מייל באנגלית ותרגול משפטי מפתח. בנוסף, נעסוק בהכנת תבניות למיילים ומסמכים שימושיים לתחום העיסוק שלכם, כך שעם תום ההכשרה, יישאר בידכם ארגז כלים הכולל חומר כתוב אותנטי, המנוסח באנגלית עסקית תקנית ומרשימה, בכל נושא רלבנטי לשימוש יומיומי.

ניתן לרכז את ההכשרה לסדנה בהיקף של מפגש אחד-שניים או לפרוס את השיעורים לפי קצב ההתקדמות והתדירות האופטימלים ללקוח.

מטרות ההכשרה לכתיבת מיילים באנגלית:

  • שיפור כישורי הכתיבה באנגלית עסקית ופיתוח מודעות לתכתובת אלקטרונית אפקטיבית
  • מעבר על מבנה מכתב עסקי ותבניות שכיחות לכתיבת מייל באנגלית
  • מעבר על מבנה המשפט, למידת דקדוק שימושי, אוצר מילים ומינוחים שכיחים לכתיבה עסקית קולחת
  • יצירת "ארגז כלים" הכולל תבניות למייל באנגלית ולהתכתבות עסקית בכל נושא רלבנטי לכם
  • תרגול שוטף ע"י כתיבת מיילים באנגלית, שליחתם למאמן השפה וקבלתם חזרה מתוקנים וערוכים

לייעוץ מקצועי מלאו פרטים