מספרים

רקע

בכתיבה עסקית וטכנית, למספרים יש תפקיד מרכזי בטקסט. חשוב אם כך לזכור מספר חוקי סגנון בסיסיים, שיעזרו לוודא שהכתיבה שלנו עקבית וברורה כאשר משתמשים במספרים.

מספרים מתחת לעשר צריכים להיכתב כמילה ולא כספרה (למעט שני מקרים יוצאים מהכלל של מספרי עמודים ויחידות מדידה):

There are three ways to generate revenue.
Page 6 outlines the main steps that need to be taken.
The device has a 4-inch screen and weighs only 9 ounces.

במידה ומשפט מתחיל במספר, יש לכתוב את המספר במילה:

Thirty-five people have been interviewed for the position of CFO this month.

במידה וכתיבת מספר כמילה בראש משפט מרגיל מסורבל, יש לשנות את מבנה המשפט או את הסדר שלו:

This month we have interviewed 35 people for the position of CFO.

במידה וצריך להשתמש במספרים מורכבים, אנו ממליצים לרשום אותם בתבנית של רשימה ע"מ להקל על הקריאה וההבנה, לדוגמה:

1. 2691
2. 4378
3. 1892
4. 6581

בכתיבת תאריכים, יש להיות עקביים ולהשתמש בתבנית הבאה:

Until the 7th of May 2010 the supply of bananas will be uncertain in some areas.

Cardinal and Ordinal Numbers

Numbers that express quantity, “three secretaries”, “500 branches” are written and pronounced as ‘cardinal numbers’ (see left of chart below). When you need to express the sequence or order of an event, remember to use ‘ordinal numbers, (see right of chart below). We use ordinal numbers for dates*, comparative results, grading and league tables.

Cardinal
Ordinal
1
One
1st
First
2
Two
2nd
Second
3
Three
3rd
Third
4
Four
4th
Fourth
5
Five….
5th
Fifth
11
Eleven
11th
Eleventh
12
Twelve
12th
Twelfth
13
Thirteen
13th
Thirteenth
14
Fourteen
14th
Fourteenth
15
Fifteen
15th
Fifteenth
20
Twenty
20th
Twentieth
21
Twenty-one
21st
Twenty-first
22
Twenty-two
22nd
Twenty-second
30
Thirty
30th
Thirtieth
40
Forty
40th
Fortieth
50
Fifty
50th
Fiftieth
60
Sixty
60th
Sixtieth
70
Seventy
70th
Seventieth
80
Eighty
80th
Eightieth
90
Ninety
90th
Ninetieth
100
One hundred
100th
One hundredth

Exercise. (see answers below)
Write down the following numbers:

a. The thirtieth of June
b. Three point one four two
c. Four oh six, three double-nine
d. One thousand two hundred and three
e. Nineteen thirty-nine
f. Ninety
g. The nineteenth century
h. Seven and a half percent
i. Eleven forty five
j. Four thousand nine hundred and two

Answer key:
a. the 30th of June b. 3.142 c. 406399 d. 1,203 e. 1939 f. 90 g. the 19th century h. 7.5% i. 1145 j. 4,902

Writing Dates*

European and American styles of date writing are quite different and you need to pay attention in order to avoid confusion in transatlantic communication.

  • In the US, the 1st day of April is written as 4/1/2010.
  • To a European, this looks like the 4th day of January.
  • The Americans place the month before the day. In Europe, April Fools Day is written as 1.4.2010.
  • To avoid this confusion, write out the date as April 1st, 2010.

Prefixes expressing numbers

Here are two lists of prefixes expressing numbers. One list comes from Latin and the other from Greek. What words do you know that begin with these prefixes?

No.
Latin
Greek
Meaning
1
Uni
Mono
One
2
Bi
Di
Two
3
Tri
Tri
Three
4
Quart
Tetra
Four
5
Quint
Penta
Five
6
Sex
Hexa
Six
7
Sept
Hept
seven
8
Oct
Oct
Eight
9
Non
Ennea
Nine
10
Dec
Dec
Ten
11
Cent
Hecto
Hundred
12
Mil
Kil
Thousand
13
Semi
Hemi
Half

 

לפרטים נוספים אודות הכשרה בדקדוק יישומי לדיבור ולכתיבה

לייעוץ מקצועי מלאו פרטים